Wat Haags Assuradeuren Bedrijf BV u heeft te bieden!

Haags Assuradeuren Bedrijf BV heeft thans volmachtinschrijvingen bij:

(Onderhandelingen met andere verzekeraars zijn in volle gang)

ASR 

 

ARAGNationale NederlandenBackoffice

Algemeen

Met de ontwikkelingen van het afgelopen decennia en die de komende tijd in het verschiet liggen wordt specialisatie de pijler voor het intermediair. Als u zich bezig moet blijven houden met de administratie, automatisering, innovaties en verkoop gaat u vanzelf kopje onder. 

Haags Assuradeuren Bedrijf werkt vanuit de visie dat ieder vanuit de eigen kernactiviteit opereert. Zo houden wij ons bezig met uw administratie en u houdt zich uitsluitend bezig met het adviseren van uw relaties! 

Extra ondersteuning

Telefoonservice:

Permanent, of alleen als u er niet bent? We nemen de telefoon op met uw bedrijfsnaam!

Polisadministratie:

Uw klant wordt professioneel te woord staan en de mutatie meteen doorgevoerd.

Schadeafdeling:

Van aanname tot de volledige afhandeling van de schade.

Debiteurenadministratie:

Haags Assuradeuren Bedrijf neemt het hele incasso traject uit handen. inclusief herinneringsbeleid en het incasseren van uw fee's en abonnementen.